• +
+
×
×
Siz elan yerləşdirərkən sahibi.az saytının qaydalarıyla razı olduğunuzu təsdiqləyirsiniz.
Şəkillər yüklənir. Gözləyin!

Short rules

  • Repeated announcement will not be published otherwise
  • Placement of restricted products and services is unacceptable
  • Specify your private activation contact number
  • Do not upload the logos of other sites

Complete rules of the site